Een activiteit van Dekker

Dekker Futerra is een onderdeel van de Dekker Groep. In 1918 begon het Dekker familiebedrijf met het winnen van zand en grind. Inmiddels zijn we actief in het winnen van zand, grind en klei voor de bouw, gebiedsontwikkeling, logistiek, grond voor herinrichting en betonproductie. We laten na het winnen nieuwe landschappen achter die de omgeving verrijken.

MVO is onze stuwende krachtMeerwaarde leveren voor de maatschappij

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de drijvende kracht achter onze bedrijfsvoering. Bij het nemen van beslissingen zoeken we de balans tussen Mens, Aarde en Resultaat en toetsen ze op leefbaarheid, billijkheid en levensvatbaarheid. Zodra de balans klopt weten we dat we een duurzaam besluit nemen.

Een zo klein mogelijke voetafdruk

We hebben een stevige ambitie neergelegd. In 2020 willen we de CO2-uitstoot in onze productie met 80% hebben verminderd ten opzichte van 2013. Dat doen we door onze winwerktuigen te elektrificeren en op 100% groene stroom te produceren. Ook zullen wij toewerken naar 0% afval en 100% hergebruik binnen onze bedrijfsvoering. Dat willen we in 2025 hebben bereikt.

Dit geven we terug aan de maatschappij

Tot slot willen wij de grootste private bijdrage leveren aan het ontwikkelen van m2 Natuurlijk Kapitaal in Nederland. Dat betekent dat wij helpen om Nederland veilig te houden bij hoog water. En dat wij vele hectares nieuwe natuur aanleggen waarin mens en dier kunnen gedijen.

Onze vijf principes

We zijn zuinig op onze aarde en respectvol naar onze omgeving toe

Waardevolle grondstoffen mogen niet worden verspild

We houden ons altijd aan afspraken, wetten en de zorgplicht

Onze activiteiten mogen geen schade toebrengen aan mens en natuur

We zijn vanzelfsprekend open en transparant en werken graag samen

1. We zijn zuinig op onze aarde en respectvol naar onze omgeving toe

Zuinig zijn op onze aarde en respect hebben voor onze omgeving is een groot goed binnen ons familiebedrijf. Wij wegen bij elke beslissing die we nemen, zorgvuldig of de balans klopt tussen mens, aarde en resultaat. En we zullen deze altijd toetsen op levensvatbaarheid, billijkheid en leefbaarheid. Als de balans klopt, dan weten we dat we een duurzaam besluit nemen.

2. Waardevolle grondstoffen mogen niet worden verspild

We hebben de maatschappelijke verplichting om zuinig om te gaan met ruimte in Nederland en met de aanwezige grondstoffen. Grond die goed en veilig bruikbaar is, dient als grondstof voor nieuwe natuur. Dat is hergebruik, in lijn met de toekomstige circulaire economie.

3. We houden ons altijd aan afspraken, wetten en onze zorgplicht

We vinden het vanzelfsprekend dat we onszelf aan afspraken, wetten en onze zorgplicht houden. Hoe we werken en omgaan met de wereld om ons heen hebben we vastgelegd in ons mensbeeld en onze kernwaarden. Dat gezamenlijk is het morele kompas waarop we varen.

4. Onze activiteiten mogen nooit schade toebrengen

We gaan verder dan dat. Onze activiteiten mogen geen schade toebrengen én moeten meerwaarde opleveren voor onze omgeving, de natuur, de maatschappij om ons heen en onze mensen.

5. We zijn open en transparant

Openheid is een van onze kernwaarden. Open en transparant samenwerken en ondernemen is een randvoorwaarde voor de groei van onze onderneming. Iedere belangstellende is welkom om te zien en te ervaren hoe we met zorg en aandacht werken aan de wereld van morgen. En als onze belanghebbenden redenen zien voor verbetering dan horen wij dit graag.

Contactformulier

Hebt u vragen of opmerkingen? We zien uit naar uw reactie.

Contactgegevens

Dekker Futerra BV
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn​
+31 (0)344 579 903

info@dekkerfuterra.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.