Onze projecten

Dekker Futerra is gespecialiseerd in het inrichten van landschappen en natuurgebieden met herbruikbare grond en baggerspecie. Zo geven we grond die vrijkomt bij bouw- en baggerprojecten een zinvol tweede leven. Deze verondiepingsprojecten komen zorgvuldig tot stand. Zowel in de planvorming als de uitvoering betrekken we vanzelfsprekend alle stakeholders erbij: omwonenden, natuurorganisaties etcetera.