Afferdense en Deestse Waardenrivierverruiming en nieuwe natuur

Tussen Deest en Druten heeft Rijkswaterstaat de Afferdense en Deestse Waarden opnieuw ingericht. Met de aanleg een meestromende geul is de waterstand bij hoogwater met 9 cm verlaagd. Er ontstaat een prachtig natuurgebied van 285 hectare, met eilanden, plasjes en de meestromende geul van 4,5 km lang. Opgeleverd in september 2019.

Feiten verondieping Afferdense en Deestse Waarden

Herinrichting zandwinning onder GBT (Grootschalige bodemtoepassing). In samenwerking met Rijkswaterstaat (opdrachtgever) en Boskalis.

  • Aanvoer per schip als per vrachtwagen
  • Capaciteit: ca. 400.000 kuub

Inname van:

  • Grond: maximaal klasse Industrie
  • Baggerspecie: maximaal klasse B