Over de MaasRivierverruiming, natuurontwikkeling en archeologie

In de uiterwaard tussen Dreumel en Alpen aan de Maas wordt zand en grind gewonnen en tegelijkertijd nieuwe riviergebonden natuur ontwikkeld. Er ontstaat zo ook meer ruimte voor de rivier bij hoogwater. Bij hoogwater gaat de plas als nevengeul van de Maas fungeren en daalt het water met 18 cm! Natuurmonumenten gaat het natuurgebied beheren en openstellen voor publiek (wandelen, fietsen). Inmiddels komt de natuur goed op gang. Op de nieuwe zanderige eilandjes broeden inmiddels kluten en plevieren. Ook de oeverzwaluwen hebben ‘hun’ steile oevers ontdekt.

Rijke archeologische vindplaats

Over de Maas is ook bijzonder vanwege duizenden archeologische vondsten, waaronder zeldzaam gave Romeinse en Middeleeuwse schepen. Deze locatie is een archeologische hotspot van Nederland. Deze vondsten zullen hier permanent tentoongesteld gaan worden.

Feiten verondieping

  • Ontwikkeling door Over de Maas CV, een samenwerkingsverband van 5 partijen, waaronder Dekker.
  • Herinrichting zandwinning onder GBT.
  • Doel: hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling (ondiepe vooroevers)
  • Aanvoer: per schip en vrachtwagen (uit de omgeving)
  • Looptijd: tot eind 2021

Toepassing van:

  • Grond: maximaal klasse Industrie
  • Baggerspecie: maximaal klasse B