ZaarderheikenNatuurherstel

Bij knooppunt Zaarderheiken bij Venlo wordt in samenwerking met het bedrijf Hecker & Zn uit Venlo de zandwinning heringericht als natuurgebied. Daarbij gaat ook de Everlose beek haar meanderende loop weer krijgen.

Inrichten

 • Het herinrichten van de Everlose Beek met een overstromingsvlakte om deze (ook) in dit gebied weer een meer natuurlijke loop te geven en de ecologische waarde te vergroten;
 • Het creëren van een ondiep regenwater gevoed ven met gebiedseigen natuurontwikkeling;
 • Het maken van een schakel in de migratieroute voor wild als onderdeel van de primaire ecologische verbinding uit de Structuurvisie Klavertje 4-gebied;
 • Het toegankelijk maken van het gebied voor wandelaars langs de Everlose Beek en nabij het ven;
 • Het inpassen van het inmiddels op gemeentelijke gronden gerealiseerde motorcrossterrein;
 • Het bieden van ruimte aan toepassing van vrijkomende grond vanuit de ontwikkeling van het landschapsplan van Greenport Venlo.

Feiten verondieping

 • Herinrichting onder Inrichtingsplan Besluit bodemkwaliteit en Nota Bodembeheer
 • Doelen (in combinatie met zandwinning): natuurontwikkeling
 • Capaciteit: ca. 360.000 kuub
 • Looptijd: 10 jaar (2019-2029)

Toepassing van grond en baggerspecie uit de regio:

 • Grond: maximaal klasse Industrie
 • Baggerspecie maximaal klasse B