Om de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie te bepalen, doorloopt de ontdoener een gecertificeerd keuringsproces. In de praktijk doet een gecertificeerde en erkende keuringsinstantie dit onderzoek. Deze neemt monsters af, voert analyses uit en legt de resultaten vast in een verslag. Dit alles vormt de milieuhygiënische verklaring.

Voorbeelden van een milieuhygiënische verklaring zijn:

  • (water)bodemonderzoek
  • bodemkwaliteitskaart
  • een partijkeuring
  • erkende kwaliteitsverklaring
  • fabrikants-eigenverklaring