De toepassing van herbruikbare grond bij de herinrichting van een diepe plas vindt volgens de Circulaire Diepe Plassen plaats met de ‘best beschikbare techniek’ (BBT). Dit staat ook beschreven in de ‘Handreiking herinrichten diepe plassen‘.

Maar wat is de best beschikbare techniek?

  • Bij aanvoer per schip: toepassing met een onderlosser of toepassing van een kraanschip en een stortkoker.
  • Bij aanvoer per vrachtwagens: toepassing via pontonbrug met stortkoker of toepassing direct vanaf de kant (met kraan, bulldozer of direct vanuit de vrachtwagen) in een door drijfkragen afgezet gebied.

Het kan zijn dat er tijdens de werkzaamheden, ondanks de stortkoker of drijfkraag, bodemvreemd materiaal gaat drijven. Dit wordt direct uit de plas verwijderd.

De toepasser legt volledigheidshalve administratief vast waar binnen de locatie de vracht wordt verwerkt.

Stortkoker