Met grond en baggerspecie nieuwe natuur creëren

Afgevoerde grond krijgt zinvolle herbestemming. Wel zo duurzaam

Grond afvoeren. Bij elke gat dat je graaft, komt grond vrij. Waar laten we dat? In Nederland moet grond en baggerspecie die schoon genoeg is, een nuttige herbestemming krijgen. Het verondiepen van plassen is zo’n nuttige herbestemming. Voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Dekker Futerra verondiept met herbruikbare grond en baggerspecie. Daar waar zand wordt gewonnen of vanuit het verleden een oude zandput ligt, doet zich immers een kans voor het landschap mooier in te richten en de biodiversiteit te versterken. Zo is de cirkel weer rond.

Onze vijf principes

We zijn zuinig op onze aarde en respectvol naar onze omgeving toe

We verspillen geen waardevolle en schaarse grondstoffen

We houden ons altijd aan afspraken, wetten en de zorgplicht

Onze activiteiten mogen geen schade toebrengen aan mens en natuur

Wij zijn vanzelfsprekend open en transparant en werken graag samen

Bruikbare grond gooi je niet wegHergebruik van grond in circulaire economie

Zuinig zijn op onze grondstoffen en zorgen voor zinvol hergebruik. Dat is de basis van een circulaire economie. Dat geldt ook voor grond en baggerspecie. Grond of baggerspecie die vrijkomt bij (bouw- of bagger)werkzaamheden en geschikt is voor hergebruik moet je een zinvol tweede leven geven in Nederland. Dekker Futerra neemt deze grond en baggerspecie in en zet deze als grondstof in voor de ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden.

Het proces van A-Z

Het proces van verplaatsen en hergebruiken van herbruikbare grond en baggerspecie is strak gereguleerd in Nederland. Wie grond gaat hergebruiken moet er immers van op aan kunnen dat de aangevoerde grond geschikt is voor toepassing.